INSTALLATIE REGELS
GO FOR POOL


De fundering


Het is noodzakelijk om het bassin op een hard, vlak en niet-vervormbaar oppervlak te installeren.  (Doorlopende
fundering in gewapend beton bestaande uit een massieve plaat verspreid over de gehele structuur, die het zwembad
ondersteunt).  De versterkingsprofielen van de zijwanden moeten in de betonplaat worden geplaatst en gegoten volgens de funderingsplannen die zijn uiteengezet in de montage-instructies die overeenkomen met het model van het bad.

De mechanische sterkte van de plaat voldoet aan de eisen van EN-16582.  De plaat zal zo gemaakt zijn dat hij bestand is tegen de te voorziene belastingsconfiguraties.  We raden u aan te anticiperen op mogelijke toekomstige apparatuur die deze belasting kan beïnvloeden.  In geen geval mogen de kenmerken minder zijn dan. Beton C25/30 minimaal. Betondosering van ten minste 350kg/m³ (norm NF EN 206-1), versterkt met een gelaste
gaasstructuur, classificatietype ST25, type 150/150/7/7, voldoende ingebed in beton.  Minimale dikte van de plaat 15 cm dik over het hele oppervlak van het bad noodzakelijk zittend op een stabiele ondergrond, perfect vlak en vrij van ruwheid of oppervlaktedefecten.

 De plaat vormt de basis van het houten structuur. Elk niveaudefect ervan zal merkbaar zijn zodra het zwembad in water wordt gezet. Te grote oppervlaktedefecten hebben ook invloed op de kwaliteit van de bodem van uw
zwembad.

Bij de uitvoering moet rekening worden gehouden met :

 • stedenbouwkundige voorschriften (bouwzone, tegenslagzone vanaf eigendomsgrenzen).
 • Zonneschijn en oriëntatie ten opzichte van de heersende wind.
 • Het bestaan van nutsvoorzieningen

Deze lijst is niet uitputtend. Raadpleeg uw Go for pool dealer voor meer informatie.

Opvulling en afvoer


Als het zwembad in dit geval is, is het noodzakelijk om de volgende aanbevelingen op te volgen,
op straffe van verval van de 10-jarige insecticide-fungicide-garantie.

 • De buitenkant van de zwembadwanden wordt bedekt met een honingraat waterdichtingsmembraan (plato® of Diba®type) op het ingegraven deel. Het honingraatvlak wordt tegen de wand van het zwembad aangebracht om de ventilatie van de wanden te garanderen.
 • Tussen de aarde en het waterdichtingsmembraan wordt een afwateringsdijk geplaatst bestaande uit gestabiliseerd of mager beton (zand/cementmengsel). Deze dijk moet minimaal 40 cm breed zijn en zal overal aanwezig zijn waar het zwembad ingegraven ligt.
 • In de bodem van de dijk, aan de gehele rand van de betonplaat, wordt een afvoer (agrarisch type) geplaatst. Deze afvoer moet worden aangesloten op een lage afvoer (als de configuratie van het land een natuurlijke stroom van water door middel van gravitatie mogelijk maakt), of op een opvangbak die is uitgerust met een afvoerpomp (ideaal geplaatst op een grindbed om modder te voorkomen).

Het vullen van het zwembad dient te gelijk te gebeuren als de installatie van de dijk, om de druk in evenwicht te brengen, ter
voorkomen van vervorming van het zwembad!
In het geval van het legen van het zwembad (bijv. om in te grijpen op de liner), is het
verplicht om het te ondersteunen, om te voorkomen dat de dijk de muren naar binnen duwt.  Zie het diagram hiernaast met een samenvatting van alle bovenstaande punten.

Het plaatsen van een bestelling bij ons impliceert de aanvaarding van al onze garantievoorwaarden. 

Zwembadranden in behandeld Grenen


De autoclaafbehandeling maakt het mogelijk om een garantie te geven op de behandeling van het hout, die 10 jaar zal zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op de behandeling van hout, d.w.z. de beschermende werking van het hout gedurende de periode die is gedefinieerd voor aanvallen door schimmels,
houtborende insecten of rot. Onder deze garantie is de enige verplichting die op de verkoper rust de gratis vervanging of de terugbetaling van het als defect erkende gedeelte. Wij dekken geen kosten van installatie, verwijdering, plaatsting, vullen, boetes voor niet-gebruik, verplaatsing, winstverlies of portkosten.
Aangezien hout een natuurlijk en levend materiaal is, worden de bewegingen en kenmerken van dit
materiaal verondersteld bekend en geaccepteerd te zijn. Het schuiren door drogen, lichte vervormingen, knoesten, het vergrijzing van het hout, hebben geen toepassing op de sterkte, stabiliteit en/of het gebruik van de goederen en vallen niet onder de garantie. Elk product dat wordt ingegraven, in contact met de grond of bovengronds, en een overlapping en/of wijziging ondergaat, verliest het voordeel van de
garantie. De zwembadranden zijn niet gegarandeerd als wordt aangetoond dat ze niet goed zijn behandeld of dat de behandeling niet is venieuwd.

Andere componenten


De onderdelen van onze zwembaden anders dan hout vallen alleen onder de garantie van hun fabrikant. In geval van een probleem is onze interventie beperkt tot de tussenkomst van onze leverancier en de
garantievoorwaarden. Neem contact met ons op voordat u een initiatief neemt, zodat we de te volgen
procedure kunnen uitleggen. Onder deze garantie is de enige verplichting die op de leverancier rust de
gratis vervanging of reparatie van het product of element dat door zijn diensten als defect wordt erkend. Om van de garantie te kunnen profiteren, moet elk product eerst worden voorgelegd aan de klantenservice van de leverancier wiens overeenkomst essentieel is voor elke vervanging.

Eventuele kosten van installatie, afhaling, legen, vullen, boetes voor niet-gebruik, reizen, winstverlies en port kosten komen niet voor rekening van de leverancier.

De garantie op de liner is alleen van toepassing als onze aanbevelingen strikt zijn opgevolgd. Gaten,
scheuren, haken, sneden, de kleur, plooien, dimensionale stabiliteit, vlekken zijn niet gegarandeerd. (zie fabrieksgarantie)

Het in het water zetten of uitsnijden van de af te dichten onderdelen (klemmen) is een impliciete acceptatie van de liner zoals deze werd geleverd (kleur, afmeting). Het wordt sterk afgeraden om water te behandelen met producten die metaalzouten bevatten. Vlekken en schimmels die ontstaan als gevolg van onjuiste
waterbehandeling, of bacteriën, vallen niet onder de garantie.

De inox ladder is niet gegarandeerd in geval van behandeling door zoutelektrolyse. Over het algemeen is elk metallisch element van het bad niet gegarandeerd in geval van behandeling door zoutelektrolyse.   

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik


 1. De Go for pool zwembaden mogen ingebouwe of bovengronds geplaatst worden (met versterkingsprofielen die apart verkocht worden voor het geval het bad meer dan 30 of 50cm
  bovengronds geplaatst wordt).
 2. Op de pagina’s 14 t/m 17 staan ​​de naam, de binnen- en buitenmaten, het wateroppervlakte, de diepte, het kuub aan de waterlijn, de samenstelling van de kit en het aantal optionele
  profielen die nodig zijn voor de bovengrondse plaatsing van 30 of 50cm.
 3. Het zwembad is voorzien van een liner en komt overeen met de waterdichtheidsklasse w* (gegevens niet beschikbaar bij de fabrikant).
 4. De montage kan door 2 personen worden uitgevoerd binnen een geschatte tijd van 1 tot 4 dagen, afhankelijk van de grootte, het model en het type installatie, uitgezonderd grond-werken, funderingen en te water zetten.
 5. De garanties zijn gespecificeerd in de bovenstaande tabel.
 6. De koper dient de plaatselijke bouwcode te raadplegen voor alle voor hem toepasselijke
  installatievereisten.
 7. VEILIGHEIDSWAARSHUWING
  “Het gebruik van een zwembad impliceert de naleving van de veiligheidsinstructies beschreven in de onderhouds- en gebruikshandleiding. Om verdrinking of het risico op ernstig letsel te voorkomen, moet u bijzondere aandacht besteden aan het beveiligen van de toegang tot het zwembad voor kinderen jonger dan 5 jaar en tijdens de badperiode permanent onder toezicht van een volwassene houden “.